Przejdź do treści

Przygotowanie
motoryczne
sportowców

Obecnie sport wymaga od zawodników, by stawali się doskonałymi, wszechstronnymi atletami. Nieodzowna stała się praca treningowa zarówno w aspekcie technicznym, jak i motorycznym współczesnego zawodnika.

Proces przygotowania motorycznego to już nie tyko kształtowanie zdolności motorycznych w czystych postaciach, jak siła, szybkość, wytrzymałość czy koordynacja, ale umiejętny cykl treningowy, gwarantujący wysokojakościowy transfer nabytych możliwości organizmu w specjalizacji sportowej. Tylko odpowiednia adaptacja motoryczna do danej dyscypliny sportowej może gwarantować poprawę wyników.

Doświadczenie nabyte i regularnie powiększane poprzez pracę ze sportowcami, staże i konferencje zagraniczne pozwoliły nam stworzyć i regularnie rozwijać kompletny program przygotowania fizycznego.

Prewencja urazów

Prewencja potencjalnych urazów

Siła

Zwiększenie siły mięśniowej

003-speedometer

Szybkość

Budowanie szybkości ruchów w sekwencji

Mobilność

Zwiększenie zakresu mobilności

mobilność ruchowa

Koordynacja

Kształtowanie koordynacji ruchowej

Eksplozywność

Poprawa eksplozywności ruchu pojedynczego

Wytrzymałość

Rozwijanie wytrzymałości w danej dyscyplinie sportowej

001-stretching-exercises

Motoryka

Jakościowy transfer motoryki ogólnej na motorykę ukierunkowaną

Masa mięśniowa

Budowanie funkcjonalnej masy mięśniowej

Podstawowym założeniem programu przygotowania motorycznego sportowców jest tworzenie wszechstronnych atletów, bez względu na uprawianą dyscyplinę. Budowanie formy sportowej opiera się na zwiększeniu potencjału motorycznego. Programujemy treningi tak, by zawodnik przesuwał swoje fizykalne możliwości, stajać się szybszym, silniejszym, bardziej wytrzymałym. Kładziemy bardzo duży nacisk na prewencję kontuzji i zwiększanie świadomości zawodników co do istoty treningu motorycznego.

W silnym ciele siła ducha

Dla sportowca nie ma gorszego zjawiska, niż odniesienie kontuzji, która wyklucza go to z regularnego uczestnictwa w treningach i zawodach, a tym samym blokuje rozwój w danej dyscyplinie sportowej. Dlatego w pracy ze sportowcami szczególną uwagę poświęcamy na odpowiednio skonstruowany, autorski zestaw ćwiczeń prewencyjnych kontuzji.


Wielopłaszczyznowość programu motorycznego zapewnia wszechstronny, a zarazem bezpieczny progres, co ma też przełożenie psychologiczne w zakresie większej pewności siebie w podejmowaniu decyzji.

Dla grup młodzieżowych

oraz szkółek piłkarskich i innych, szkolnych klubów sportowych, jako zajęcia dodatkowe w klasach sportowych

przygotowanie motoryczne dla grup seniorskich

Dla grup seniorskich

zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i amatorów, chcących poprawić swoje wyniki

przygotowanie motoryczne dla sportowców

Dla sportowców indywidualnych

każdej dyscypliny sportowej

Aby zapisać się na pierwsze zajęcia z przygotowania motorycznego albo zgłosić grupę, zadzwoń pod numer +48 694 610 081 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.